Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om familjehem

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

Det kan finnas många olika skäl till att barn inte kan bo hemma. Det kan bero på att deras föräldrar är sjuka, eller att det finns missbruk, relationsproblem eller andra svårigheter i familjen. Det kan också bero på att barnet har kommit som ensamkommande flyktingbarn och saknar föräldrar i Sverige.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder till någon annans barn eller ungdom. Precis som alla föräldrar är det du som står för den dagliga omvårdnaden och du kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Vem kan bli familjehem?

Du som lever ett stabilt liv och som vill välkomna ett utsatt barn eller ungdom till ditt hem har möjlighet att bli familjehem. Du behöver ha tid, engagemang och vara minst 25 år. Vi vill också att du har erfarenhet av barn. Du kan vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du kan bo i villa eller i lägenhet i Umeå med omnejd.

Innan du blir familjehem säkerställer vi att du har de förutsättningar som krävs och du får möjlighet att ställa frågor och fundera över vad det innebär att vara familjehem. Vi besöker dig i ditt hem och du kommer även till familjehemscentrums lokaler och träffar oss. Detta är av stort värde när vi ska bedöma vilket barn eller vilken ungdom som passar hos just dig.

Det är individ- och familjenämnden som godkänner familjehem.

Behöver jag några förkunskaper?

De viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och strukturerad vardag. Framförallt är det viktigt att du har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn i familjen. Vi ställer inga krav på formell utbildning.

Vilket stöd erbjuds jag som familjehem?

Som familjehem får du:

  • grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Under utbildningen får du möjlighet att lära dig mer om vad det kan innebära att vara familjehem och om den lagstiftning som styr kommunernas arbete med de placerade barnen
  • kontinuerligt stöd, handledning och uppföljning av socialsekreterare med lång erfarenhet av att arbeta med familjehem
  • föreläsningar och andra aktiviteter
  • möjlighet att delta i nätverksträffar där du kan dela erfarenheter med andra familjehem
  • råd och stöd dygnet runt via socialtjänstens jour (vid akuta frågor)
  • ekonomisk ersättning
  • försäkring.

Innan du tar emot ett barn skrivs ett avtal där det ingår en överenskommelse kring ersättningar, försäkring, uppsägningar med mera.

Vilken ersättning får jag som familjehem?

När du tar emot ett placerat barn får du en ekonomisk ersättning av socialtjänsten. Ersättningen består av två delar: arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet är ersättning för de uppdrag du utför. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande (ej tjänstepension).

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som barnet medför.

Vad är familjehemscentrum?

Familjehemscentrum är en enhet inom individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun.

Familjehemscentrum arbetar med att rekrytera fler familjehem för att på så sätt lättare kunna matcha rätt familjehem till rätt barn så att barnen kommer till ett hem som passar dem.

Vi som arbetar på familjehemscentrum finns på Kungsgatan 73 i Umeå. Vi svarar gärna på dina frågor om familjehem.

Mer information

Läs mer om barn i familjehem på www.socialstyrelsen.se

Läs mer på www.familjehemsverige.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.