Startsida Umeå kommun

Kontaktperson SOL

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja sociala kontakter och människors utveckling. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Det är sedan socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt kommunförbundets rekommendationer.

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktperson?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:
•  tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
•  vara intresserad av hur andra människor har det
•  ha en trygg och stabil livssituation.
• vara fyllda 18 år. Är du under 18 år är du välkommen att vända dig till Volontärförmedlingen, Frivilligcentralen eller Röda Korset som  är i behov av frivilligarbetare. Läs mer om frivilligarbete

Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson.

Behoven av kontaktpersoner förändras över tid och Socialtjänstens resursenhet tar därför kontakt med dem vi har behov av.

Är du intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson behöver vi veta din ålder, vilken erfarenhet du har, vilken målgrupp du är intresserad av att utgöra ett stöd för (barn, ungdomar eller vuxna). Informationen lämnar du i din intresseanmälan/ansökan, klicka på länken under "mer information".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.