Startsida Umeå kommun
Individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren överlämnar "årets eldsjälspris" till RK Ume kretsen.

Individ och familjenämndens ordförande Andreas Lundgren överlämnar "årets eldsjälspris" till RK Ume kretsen.

Utmärkelsen årets eldsjäl

Priset för Årets Eldsjäl i Umeå instiftades 2003. Tanken med priset är att uppmärksamma en förening eller organisation som på olika sätt har utmärkt sig och gjort betydande insatser under året för invånarna Umeå.

Umeå kommun tycker att det är viktigt att på olika sätt uppmärksamma allt det fina frivilligarbete som görs i kommunen. Utmärkelsen Årets eldsjäl är ett sätt att visa uppskattning. Årets eldsjäl får förutom ära och diplom en check på 5 000 kronor.

Umeå kommun har en arbetsgrupp som svarar för att uppmärksamma FN:s internationella frivilligdag i Umeå fvarje år. Gruppen tar emot förslag/nomineringar till priset utser årets eldsjäl. Ett av kriterierna är att priset ska tilldelas en föreninge eller en organisation som är öppen för så många som möjligt i kommunen.

Årets eldsjäl 2015
Röda Korset, Ume kretsen

tilldelades utmärkelsen med följande motivering

Vi bevittnar nu en av de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. De ökade flyktingströmmarma berör också Umeå och i vår kommun är det många aktörer och ideella krafter som hjälper till. Under hösten har dessa alla initiativ tillsammans utfört insatser för flyktingar i Umeå.

Röda Korset har spelat en mycket central roll i samordningen av dessa insatser. Tillsammans med ett antal aktörer har föreningen tagit initiativ till att bilda nätverket På flykt Umeå som samlar in medel och organiserar hjälpinsatser till flyktingarna.

Det praktiska arbetet som utförs av Röda Korsets frivilliga är betydelsefullt och föreningen har en central roll i att verka för ett långsiktigt och hållbart integrationsarbete lokalt i Umeå kommun.

Pristagare genom åren

Organisationer som har fått utmärkelsen Årets eldsjäl av Umeå kommun:

2003 Non Fighting
2004 VI Fem
2005 PREI
2006 Rädda barnen
2007 Bakfickan
2008 Öppen gemenskap
2009 Junis, IOGT-NTO:s juniorförbund i Umeå
2010 Kulturföreningen Daisy
2011 Frivilligcentralen i Umeå
2012 Kärnhuset
2013 Föreningen Kulturstorm
2014 Umeå spelberoende förening
2015 Röda Korset, Ume kretsen
2016
2017

Kontakt

Kontaktpersoner i Umeå kommuns arbetsgrupp för "Årets eldsjäl":

Sara Nordström
föreningsbyrån
090-16 16 21
mejl

Mer information

Junis blev Årets eldsjäl
(VF-artikel 2009-12-05)

Eldsjälar föremål för hyllning
(VF-artikel 2008-12-06)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.