Startsida Umeå kommun

Anhörigvården förbättras

En obligatorisk grundutbildning införs för anhörigvårdare och beslut som rör anhörigstöd ska följas upp utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det är två av de förbättringsåtgärder som äldrenämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med.

– Anhörigvården är en viktig del inom äldreomsorgen och den översyn som genomförts har resulterat i ett antal rekommendationer för hur anhörigperspektivet ska utvecklas. Äldrenämnden vill att arbetet med förebyggande och tidiga insatser ska fortsätta för att på så sätt kunna fånga upp anhörigvårdares stödbehov. Stödet ska också bli mer individuellt och flexibelt. Genom att även satsa förebyggande på fysisk aktivitet och rehabilitering/habilitiering ges anhöriga bättre förutsättningar, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Arvoderad anhörigvård är ett hemtjänstbeslut där man väljer att en anhörig utför vården. I den översyn som gjorts finns indikationer på kopplingar mellan beslutens omfattning och anhörigvårdarens kön. För att få mer information kring detta ska uppföljningar av beslut om anhörigstöd genomföras. Uppföljningen ska göras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv, så kallad genderbudgeting.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.