Startsida Umeå kommun

Beslut om akutboende för hemlösa

Individ- och familjenämnden fattade idag beslut om att teckna en överenskommelse med Öppen gemenskap om idéburet offentligt partnerskap gällande akutboende för hemlösa.

Partnerskapet innebär att Öppen gemenskap kan erbjuda åtta sovplatser för hemlösa hemmahörande i Umeå kommun. Öppen gemenskap har möjlighet att inom ramen för sin övriga verksamhet erbjuda stöd även under dagtid till personer som är hemlösa.

– I en växande stad behöver vi olika typer av akutlösningar för att möta upp hemlöshet och det här är en av många åtgärder. Människor ska få tak över huvudet och sedan få en väg in till ett eget hem. Akutboendet är alltså inte tänkt som en förvaringsplats utan tydliga rutiner ska finnas så att den enskilde kan komma vidare till ett stadigvarande boende, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Åtta sovplatser

Öppen gemenskap åtar sig att erbjuda sex sovplatser för män och två sovplatser för kvinnor. Kvinnoplatserna ska vara separerade från männens. Boendet ska omfatta tvätt- och duschmöjligheter samt enklare samvarolokal. Frukost och enklare förtäring kvällstid ska erbjudas och boendet ska vara bemannat 18.00-7.30. Umeå kommun bidrar ekonomiskt med 1,6 miljoner kronor per år.

– Att individ- och familjenämnden nu inleder ett partnerskap med Öppen gemenskap för att kunna erbjuda ett akutboende känns som en delseger. Jag har tidigare lämnat in två motioner för att få till ett akutboende för hemlösa. Det som gör mig förtvivlad i den här situationen är att det erbjuds sex platser för män och två platser för kvinnor och att det inte finns någon lösning för barnfamiljer, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Genom ett nära samarbete mellan Öppen gemenskap och Umeå kommun förväntas förutsättningarna öka för att personer som saknar bostad ska kunna komma vidare till ett mer stadigvarande boende.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.