Startsida Umeå kommun

Fler heltider inom äldreomsorgen

Förbättrad kontinuitet och minskad restid inom hemtjänsten. Det är två resultat som redovisas i äldrenämndens delårsrapport för perioden januari–april 2017.

Antalet heltidsanställda inom hemtjänsten har ökat från 70 procent till 84 procent och inom vård- och omsorgsboende från 46 procent till 82 procent sedan verksamheterna gått in i heltidsorganisationen.

– Planerad ledighet kan nu ersättas med ordinarie personal, vilket ger en bättre kontinuitet och trygghet för de äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Inom vård- och omsorgsboende har det varit svårt att anpassa verksamheten till det ökade antalet heltidsanställda, vilket gör att man redovisar ett stort ekonomiskt underskott för perioden (–7,3 miljoner kronor). Äldrenämndens totala resultat för perioden är –5 miljoner kronor.

 

Verksamhet

Andel heltidsanställda

Förändring

Totalt för äldrenämnden

85,2 % (målvärde 85 %)


Hälso- och sjukvård i hemmet

96 %

+0,8                      

Vård- och omsorgsboende

85,7 % 

+29,7

Din kommunala hemtjänst

79,2 %

+10,5

Utredning och bistånd

97,2 %

+1,5

Minskad restid inom hemtjänsten

Installation av nyckelgömmor inom hemtjänsten har slutförts under våren. Nyckelgömmorna har minskat restiden inom hemtjänsten i och med att man inte behöver hämta och lämna nycklar under sitt arbetspass. Istället kan man låsa upp den nyckelgömma som finns utanför personens dörr.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.