Startsida Umeå kommun

Fokus på aktiviteter för seniorer ger mersmak

Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 genomfördes drygt 16 800 sociala, kulturella och fysiska aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. 2017 avsätter nämnden nya medel för att öka utbudet av aktiviteter för såväl boende på vård- och omsorgsboende som för seniorer i eget boende.

– Alla invånare ska kunna leva som de själva önskar, utifrån sin egen identitet och personlighet. På vård- och omsorgsboenden ska man erbjudas aktiviteter som är anpassade och utformade utifrån de egna behoven. Därför satsar äldrenämnden på ökad bemanning och samarbete med kulturen, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Nya aktiviteter på vård- och omsorgsboenden

Att erbjudas varierande och meningsfulla aktiviteter är oerhört viktigt för välmåendet. Därför prioriterade äldrenämnden under 2016 att öka bemanningen av undersköterskor och vårdbiträden på vård- och omsorgsboendena. Satsningen föll väl ut och drygt 16 800 aktiviteter genomfördes under året. Av de dryga 18 miljoner kronor som Umeå kommun rekvirerat i stimulansmedel för ökad bemanning 2016 har hela beloppet använts.

Nämnden fortsätter att satsa på aktiviteter och avsätter i år 700 000 kr för aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. Exempel på aktiviteter som erbjuds 2017:

 • sommarkafé
 • grillafton
 • underhållning
 • hobbyverksamhet
 • matlagningsgrupp
 • Finland 100 år
 • sittgymnastik
 • promenadgrupper

Mer kultur för seniorer

Genom samarbete med den kommunala enheten kultur för seniorer skapas förutsättningar för seniorer i Umeå kommun att ta del av konst och kultur. 2017 avsätter äldrenämnden 300 000 kronor för att särskilt stötta dessa aktiviteter. Exempel på aktiviteter under våren:

 • konstvandring längs Älvstråket 29 maj
 • sound of musicals i Döbelns park 30 juni
 • allsång i Döbelns park måndagar i juli
Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.