Startsida Umeå kommun

Föreningar som ger stöd får bidrag

Individ- och familjenämnden delar ut 961 835 kronor till föreningar som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning. Det beslutade nämnden 24 maj 2017.

Föreningarna är ett viktigt komplement till kommunens stöd.

– Föreningarna fortsätter utföra ett viktigt arbete och vi vill fortsätta stötta dem. Medel som finns kvar att fördela avsätter vi sedan till ansökningar under året, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Bidragen ska uppmuntra och stötta föreningar som arbetar för och med personer med funktionsnedsättning. Totalt 26 föreningar ansökte om bidrag för 2017. Tillsammans har föreningarna över 4 800 medlemmar.

Medel som finns kvar att fördela avsätts för tillkommande ansökningar under 2017 från sociala föreningar och funktionshinderföreningar.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.