Startsida Umeå kommun

Generösare färdtjänst i Umeå

Snart kommer det att bli möjligt att för personer som har beviljad kommunal färdtjänst i personbil och har ett förskrivet förflyttningshjälpmedel (elskoter), att få med sig elskotern i ett specialfordon. En enig teknisk nämnd tog beslutet. De generella föreskrifterna och villkoren för kommunal färdtjänst ska justeras och kommunfullmäktige förväntas få ärendet på sitt bord i februari nästa år. Det innebär att Umeå kommun fortsätter att stärka sin generösa politik i färdtjänstfrågor.

Redan idag har Umeå kommun generösare villkor än vad lag och domar föreskriver avseende färdtjänst. Det gäller t ex högkostnadsskyddet för arbetsresor och till/från daglig verksamhet, resa i annan kommun, färdsättet liggande transport och kommunen har också ett utvidgat ledsagarbegrepp. Nu kommer Umeå kommun även att bli generösare än vad lagstiftningen säger i frågan om att ta med sig förskrivna förflyttningshjälpmedel (elskoter) i den kommunala färdtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutar i februari 2017

Tekniska nämnden har gett tjänstepersonerna i uppdrag att justera de generella föreskrifterna och villkoren som ska presenteras i nämnden i december. Därefter kommer ärendet upp i kommunfullmäktige, sannolikt i februari 2017 och börjar gälla någon gång efter det.

– Nämnden har uttryckt ett tydligt önskemål om att kunna erbjuda möjlighet för personer med elskoter att kunna resa i fordon med rullstolsplats, det vi kallar specialfordon. De tillägg vi nu gör innebär att personer som är beviljade färdtjänst i personbil och har ett förskrivet förflyttningshjälpmedel, till exempel elskoter, får möjlighet att resa i specialfordon, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.

Individernas rätt att delta i samhället på lika villkor

– Det känns angeläget att förbättra dessa personers möjlighet till ett aktivt och självständigt socialt liv, säger Lena Engman Karlsson (S), ordförande i tekniska nämnden. Och det känns bra att vi i Umeå värnar människors behov och rättighet att delta i samhället på lika villkor.

De nya föreskrifterna ska följas upp vid årsskiftet 2017/2018 med avseende på ekonomi och hur det har fungerat för alla aktörer. I dag har drygt 160 personer i Umeå en förskriven elskoter. Kommunens kostnad för en färdtjänstresa i specialfordon är tre gånger så dyr som en resa i personbil.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden 
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Marie Frostvinge trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85
070-318 16 13
mejl

Mer information

Läs mer om färdtjänst: umea.se/fardtjanst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.