Startsida Umeå kommun

Hallå senior! peppar dig att träna

Nu landar snart tidningen Hallå senior! i brevlådan hos dig som är senior och bor i Umeå kommun. Den samlar viktig information om kommunens stöd och service som du kan ta del av. I år är temat fysisk aktivitet.

Det finns många fördelar med att vara fysiskt aktiv. Regelbunden balansträning ökar till exempel din möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Därför får du inspiration, tips och viktig läsning om vad du kan få ut av att träna.

I tidningen beskrivs också det stöd som kommunen och andra aktörer erbjuder, till exempel hjälp i hemmet, seniorboende och frivilliginsatser.

Tidningen ges ut av äldreomsorgen i Umeå kommun. Den tas fram tillsammans med Umeå kommunala pensionärsråd, UPR. UPR består av representanter från de lokala rikspensionärsorganisationerna, Demensföreningen i Umeå och Finska klubben. Tidningen skickas till hushåll där någon 65 år eller äldre bor en gång per år.

Lyssna på tidningen

Du kan också lyssna på tidningen.
Ring 090-16 10 02 för att beställa en gratis cd-skiva.

Kontakt

Annelie Johansson
kommunikatör
äldreomsorgen
090-16 30 79
070-316 03 83
mejl 

Beställ Hallå senior på cd-skiva:

090-16 10 02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.