Startsida Umeå kommun

Individ- och familjenämnden vill ha överenskommelse med RFSL

För att utveckla kompetensen i HBTQ-frågor vill kommunen skriva en överenskommelse med riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Ett samarbete skulle också ge möjlighet till stöd i arbetet med att rekrytera familjehem.

– Nämnden är eniga om att förstärka HBTQ-arbetet i socialtjänsten. Vi har haft dialog med RFSL och vill undersöka möjligheten att få draghjälp av dem att rekrytera familjehem med samkönade föräldrar. Vi behöver få fler att vilja bli familjehem med olika bakgrund, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Förvaltningen fick vid sammanträdet 25 januari 2017 uppdrag att skriva förslag till överenskommelse. Sedan fattar individ- och familjenämnden beslut om överenskommelsen.

– Överenskommelsen är välkommen. Vi vill ta stöd av RFSL som har mycket erfarenhet och kunskap i området, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.