Startsida Umeå kommun

Nu satsar individ- och familjenämnden på stöd för barn och unga på hemmaplan

Öppenvården, de första stödinsatserna, institutionsplaceringar och öppna förskolan har setts över. Vid individ- och familjenämndens sammanträde 31 augusti 2016 återkopplade verksamheten ett flertal uppdrag för att förbättra stödet till utsatta i Umeå kommun.

Nämnden tog ett inriktningsbeslut som innebär att barn och unga i allt större utsträckning ska få vård och behandling på hemmaplan istället för att placeras på institution.

– Vi ska nu på hemmaplan ta ett större ansvar att ge utsatta barn och unga vård och stöd. Institutionsplaceringar är nödvändiga i vissa fall men vi vill minimera placeringarna. Till exempel satsar vi stort på och eftersöker familjehem som är knutna till kommunen, inte till externa företag. Vi är ytterst ansvariga och vill nu utveckla vår verksamhet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Förutom alternativ till institutionsvård ska de insatser som utvecklas ha stöd i forskning och praktiska erfarenheter (evidens). De mest utsatta kommer att prioriteras.

– Vi kommer att arbeta mer i samverkan och utveckla en verksamhet som har stöd i forskning i syfte att öka kvalitén i verksamheten. Vård på hemmaplan är ett litet steg i rätt riktning, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

När det gäller öppen förskola valde nämnden att inte föreslå några förändringar. Verksamheten kommer att ingå i den översyn som görs av första linjen (den verksamhet som är den första kontakt en invånare har med individ- och familjeomsorgen). En handlings- och tidsplan kommer att redovisas för individ- och familjenämnden i oktober.

Yrkanden och reservationer

Vänsterpartiet och Centerpartiet yrkade på var sitt tillägg till beslutet. Båda partierna reserverade sig sedan mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden  Umeå kommun 
070-330 15 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.