Startsida Umeå kommun

Ökad bemanning nätter och helger inom äldreomsorgen

Äldrenämnden beslutade 24 november hur de stimulansmedel som regeringen har avsatt för ökad bemanning kommer att användas.

– Det är positivt att regeringens satsning för utökad bemanning pågår även under 2017. Det gör att vi i Umeå kan fortsätta arbetet med att stärka äldreomsorgen, höja kvaliteten och öka tryggheten för de äldre, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden. 

2017 prioriteras följande yrkesgrupper och verksamheter:

 • Undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor
  ochextratjänster på vård- och omsorgsboenden
  Främst för utökad personal på kvällar, nätter och helger samt till personer med stora omvårdnadsbehov. Detta möjliggör en mer meningsfull vardag med sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för de boende.
 • Undersköterskor i hemtjänstens natt- och larmpatrull
  Främst för utökad personal på kvällar och nätter då antalet trygghetslarm och hemtjänstinsatser har ökat pga fler bor kvar längre i sitt eget boende.
 • Hemteam inom hälso- och sjukvård i hemmet
  Fortsatt satsning på hemteam för att skapa trygghet i samband med utskrivning från sjukhus.
 • Dokumentationshandledare
  Fortsatt satsning för att förbättra kvaliteten i genomförandeplan och vårdplan.
 • Palliativ sjuksköterska
  Fortsatt satsning med syfte att förbättra den palliativa vården och omsorgen.

Om stimulansmedlen

Regeringen har avsatt stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för åren 2015–2018. Umeå kommun har 2017 möjlighet att rekvirera 17,3 mnkr. Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
mejl

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.