Startsida Umeå kommun

Strategi tas fram för att rekrytera och behålla socionomer

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för att rekrytera och behålla socionomer. Det beslutade individ- och familjenämnden vid sammanträdet 22 mars 2017.

Initiativet kom från Andreas Lundgren (S) och socialdemokraterna. Strategin ska innehålla Umeås långsiktiga behov av socionomer, identifiering av samverkanspartners samt konkreta förslag på samarbete med andra kommuner i Norr- och Västerbotten.

– Vi ser hur fler och fler kommuner blir beroende av bemanningsföretag för att kunna rekrytera socialsekreterare. Det här är kostsamt för kommunerna och innebär inte att kvaliteten blir bättre. Umeå kommun är ännu inte beroende av bemanningsföretag för att rekrytera socialsekreterare och så ska vi ha det även fortsättningsvis. Därför behöver vi samverka mer med andra kommuner för att mota Olle i grind och se till att skattekronorna går till välfärd och inte ut i vinster till uthyrningsföretag, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Sedan tidigare är en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg antagen av nämnden som gäller för 2016–2019. Strategin för att rekrytera och behålla socionomer är en fördjupning av kompetensförsörjningsplanen.

Strategin ska återkopplas till nämnden i september 2017.
Socialdemokraterna (S) yrkade om att beslutet skulle gå vidare till personalutskottet för beslut. Yrkandet godkändes. Vänsterpartiet (V) yrkande om ett tillägg, att strategin skulle omfatta en översyn av möjligheten att ha sextimmars arbetsdag på någon enhet. Yrkandet avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot detta.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24
mejl

Gunnel Lagerkvist (C) 
ledamot
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-327 83 80
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.