Startsida Umeå kommun
Broparken

Tack till alla sommarvikarier inom socialtjänsten

Innan sommaren stod vi inför en stor utmaning att hitta sommarvikarier till socialtjänstens verksamheter. Nu är sommaren över och verksamheten har flutit på mycket bra. Våra vikarier har varit mycket uppskattade av både kollegor, chefer och individer som fått stöd. Vi vill därför rikta ett stort tack till dig som arbetat som sommarvikarie inom äldre- och funktionshinderomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt boende för ensamkommande barn i Umeå kommun.

Det arbete du utfört är viktigt och bidrar till att människor ska kunna leva ett självständigt liv.

/ledningen för socialtjänsten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.