Startsida Umeå kommun
brydig.nu

Uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Kampanjen ”Bry dig” fortsätter att uppmana till engagemang mot och dialog om mäns våld mot kvinnor. Kampanjen riktar sig till alla personer som på ett eller annat sätt finns runt våldsutövare och våldsutsatta med budskapet ”bry dig”.  Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten står tillsammans bakom kampanjen.

– Vi vill uppmärksamma tidiga tecken som kan tyda på hot och kontroll i en nära relation och vill uppmana medmänniskor att agera både om man misstänker att någon utsätter en partner eller är utsatt, säger Maria Stefansson, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västerbotten. Hon fortsätter; Det är viktigt att förstå våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor som en fråga om både folkhälsa och ojämställdhet, hur detta påverkar kvinnors och mäns liv på en strukturell nivå och betydelsen av att lyfta fram normer kring maskulinitet.

Fokuserar på mäns ansvar

– Vi vet att det är en oerhört liten del av de kränkningar och det våld som kvinnor utsätts för som faktiskt anmäls. Historiskt sett har mäns våld mot kvinnor setts som en kvinnofråga men kampanjen vill fokusera på mäns ansvar för och möjligheter att agera och göra skillnad, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Att lägga fokus på alla de människor som finns i närheten av offer och förövare, så kallade bystanders eller åskådare, är ett av de mest framgångsrika sätten att arbeta våldsförebyggande.

Våga se och fråga

Genom att uppmärksamma tidiga tecken på kontroll i relationer kan vi undvika att det utvecklas till hot och våld. Det kan handla om att ifrågasätta krav på tillgänglighet via telefon eller att reagera på sexistiska kommentarer och skämt.

– Det handlar inte om att göra allt eller att vara den som ska lösa svåra situationer och komma med facit. Det handlar om att våga se och att våga fråga hur det står till när du upplever att din kompis, kollega, dotter eller någon annan blir isolerad eller att deras partner visar mycket svartsjuka och kontrollbehov, säger Lena Sjökvist Andersson, hälsoutvecklare på Västerbottens läns landsting.

Det finns hjälp att få

Kampanjen som kommer att synas på bio, affischer och i sociala medier är startskottet på ett år där avsändarna vill sätta fokus på mäns våld och kvinnor. Men vad ska man då göra om man misstänker att någon är utsatt för våld?

Det finns hjälp att få – genom kommun, landsting och via ideella organisationer. Det kan handla om allt från samtalsstöd till hjälp med boende. Det kan till exempel vara stöd till barn som bevittnat våld eller samtal med män som har utövat våld eller oroar sig för att det ska hända.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
mejl

Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare
Västerbottens läns landsting
070-399 74 81
mejl

Sofia Elwér
jämställdhetsstrateg
Västerbottens läns landsting
070-524 83 65
mejl

Maria Stefansson
jämställdhetshandläggare
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 31
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.