Startsida Umeå kommun

Bostäder för äldre

Genom åren har flera benämningar för bostäder för äldre funnits på bostadsmarknaden. Bostäderna har kallats trygghetsboende, senior- och trivselboenden. Gemensamt är bostäderna är anpassade för äldre och ger ökad möjlighet till gemenskap och trygghet.

Det finns ett varierat utbud av bostäder för äldre. De är generellt utformade med god tillgänglighet. Hiss finns till alla våningsplan och god funktionalitet i bostaden och närmiljön.

Det är vanligt är att det finns gemensamma utrymmen för mötesplatser mellan hyresgäster. Vissa fastighetsägare erbjuder aktiviteter och social samvaro, andra fastighetsägare även möjlighet till måltider. Vissa har en värdinna eller samordnare i huset som anordnar aktiviteter. Att bo i ett anpassat boende för äldre är ett attraktivt sätt att bo som senior.

Trygghetsboenden eller senior- och trivselbostäder, bostäder för äldre, hanteras och drivs inte av Umeå kommun. Om du vill ha mer information eller anmäla dig för en ny bostad, vänd du dig till något av de fastighetsföretag som idag erbjuder bostäder för äldre:

AB Bostaden, telefon 090-17 77 00

Astridgården AB, telefon 070-662 90 55

Bäckbacka Röbäck AB, telefon 090- 22 300

Seniorhusen, telefon 090-13 50 10

Gazettte trivselbostäder AB

Trappan i Obbola, telefon 090-453 48

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.