Startsida Umeå kommun

Socialtjänsten planerar för vård- och omsorgsboenden

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden har ansvar att planera för boende för vissa målgrupper. De målgrupper som vi bygger för är: äldre med omfattande behov av vård och omsorg, personer med funktionsnedsättning etc. Denna typ av boende kallas vård- och omsorgsboende.

Planering för utveckling av vård- och omsorgsboenden sker ständigt inom socialtjänsten. Behoven av vård- och omsorgsboende ökar varje år och påverkas också av att Umeå växer. Denna planering kräver lång framförhållning med att hitta lämpliga tomter, rita och projektera fastigheten, söka bygglov, upphandla och slutligen bygga objektet.

I det inledande skedet av ett enskilt bygge behöver målgruppen inte vara bestämd utan detta sker oftast i nära samband med att man sätter spaden i jorden för ett objekt.

Kontakt

090-16 10 00 (växel)

mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.