Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgsboenden
i Umeå kommun

Följande boenden finns i Umeå kommun. Klicka på boendets namn så kommer du till en presentation av det boendet. Gruppboenden presenteras inte här. Kontakta socialtjänsten för att få veta mer om gruppboende.

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Du ansöker om vård- och omsorgsboende hos kommunens äldre- eller funktionsnedsättningskonsulenter.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om vård- och omsorgsboende

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.