Startsida Umeå kommun

Bäckbacka vård- och omsorgsboende

Bäckbacka ligger i Röbäck drygt fyra kilometer sydväst om Umeå centrum i ett naturskönt område. Hyresgästerna har goda möjligheter att vistas ute tack vare stora, fina uteplatser, samt en trädgård med lusthus. Husets inredning är väl genomtänkt med fokus på hemtrevnad och är utformad efter hyresgästernas och verksamhetens behov. I anläggningen finns möjlighet till bubbelbad, fotvård i egen klinik samt besök av frisör.

På Bäckbacka finns ett särskilt boende med 14 lägenheter där kommunen har beläggningsrätt. Därutöver finns 31 seniorlägenheter där hjälp kan erbjudas utifrån den enskildes behov.

Vi strävar efter att ge bästa möjliga individuella omvårdnad i en trivsam och hemlik miljö.

Aktiviteter

Vi vill bevara det friska hos varje person och ge möjlighet till individuellt anpassade aktiviteter. Varje vecka har vår sjukgymnast och vår rehabiliteringsassistent sittgympa med hyresgästerna. Vi arbetar också varje vecka med gångträning och rörelseövningar. Exempel på sociala aktiviteter är andakt, Bäckbacka kafé, bingo, högläsning, pubafton, modevisning, fester, musik för äldre, utepromenader, utomhusboule och utflykter när vädret tillåter.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

31

2

2-3

1994, 2001

Privat

89 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Ring oss

090-223 00


Verksamhetschef

Peter Moberg
mejl

Styrelse ordförande

Grethel Moberg
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.