Startsida Umeå kommun

Berghems vård-och omsorgsboende

Berghems vård- och omsorgsboende är naturskönt beläget, viss utsikt över centrala stan nära Gammliaområdet. Alla lägenheter har möblerbara balkonger, dessutom finns en gemensam altan i bottenvåningen intill matsalen.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel. 

Fakta

Lägenheter

Våningar

Driftsform

Nöjdhet*

29

3

Kommunalt

82 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

César Rivera
090-16 43 96
mejl

Besök oss

Axtorpsvägen 3 B
903 37 Umeå

Ring oss

Personal
090-16 43 98

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.