Startsida Umeå kommun

Bruksbackens vård- och omsorgsboende

Bruksbackens vård- och omsorgsboende ligger i ett naturskönt område vid Sävarån, några minuters promenadavstånd till Sävar centrum med affär och apotek. Omgivningarna erbjuder gångstråk och sittplatser vid utevistelse. Bruksbacken har 59 lägenheter fördelade på sex enheter. Det finns också sju platser för korttidsvård på boendet.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad där varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp eller enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans, lösa ett korsord eller lyssna på musik, allt utifrån den boendes önskemål. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter såsom sång, gymnastik och spel på avdelningen eller i samlingslokalen Å-gläntan.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

59 + 6 korttids

6

2

2000

Kommunalt

77 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Smeden, Mjölnaren, Kvarnen, Milan
Maria Brannelid
090-16 40 29
mejl

Bonden, Patronen, Nattpersonal, Hälso- och sjukvårdspersonal
Ann-Katrin Norlin
090-16 32 41
mejl

Assistent
Lena Linder
090-16 40 34
mejl

Besök oss

Forsells väg 10
918 31 Sävar

Ring oss

Bonden (korttidsboende)
090-16 40 33

Kvarnen
090-16 40 97

Milan
090-16 40 87

Mjölnaren
090-16 40 84

Patronen
090-16 40 96

Smeden
090-16 40 89

Nattpersonal
090-16 40 10

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Bild på Maria Brannelid enhetschef

Maria Brannelid, enhetschef

Ann-Katrin Norlin, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.