Startsida Umeå kommun

Dragonens vård- och omsorgsboende

Dragonens vård- och omsorgsboende ligger på Dragonfältet nära Umeå centrum. Vård- och omsorgsboendet byggdes 2008. Vård- och omsorgsboendet har en utemiljö med två stora uteplatser, generösa balkonger på varje våning och god möjlighet till utevistelse. Huset har tre våningar med 96 rum varav 32 rum finns för korttidsboende.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

96

12

3

2007

Kommunalt

75 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Olof Palmes gata, våning 1, 2 Sanna Jonson
090-16 56 88
mejl

Olof Palmes gata, våning 3
Dressyrgatan, våning 3
Katarina Sjögren
090-16 55 30
mejl

Korttidsvistelse
Annelie Nordin
090-16 55 47
mejl

Besök oss

Vård- och omsorgsboende
Olof Palmes gata 10
903 25 Umeå

Korttidsboende samt
vård- och omsorgsboende Dressyrgatan, våning 3
Dressyrgatan 5
903 25 Umeå

Ring oss

Vård- och omsorgsboende,
Olof palmes gata 10
Enhet 1: 090-16 55 41
Enhet 2: 090-16 55 42
Enhet 3: 090-16 55 43
Enhet 4: 090-16 55 44
Enhet 5: 090-16 55 45
Enhet 6: 090-16 55 46

Dressyrgatan 5
Enhet 5: 090-16 55 35
Enhet 6:  090-16 55 36

Korttidsboende
Enhet 1: 090-16 55 31
Enhet 2: 090-16 55 32
Enhet 3: 090-16 55 33
Enhet 4: 090-16 55 34

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.