Startsida Umeå kommun

Eriksdals vård- och omsorgsboende

Eriksdals vård- och omsorgsboende ligger nära naturen vid havet med utsikt över Ljumvikens havsbad. Vård- och omsorgsboendet har en vacker utemiljö med en sluten- och en öppen innergård med altaner som används för trevlig samvaro sommartid.

Huset har två våningar. Sammanlagt finns det 41 lägenheter fördelat på fyra enheter. Huset består av två delar, den gamla delen byggdes 1956 och den nyare delen på 1990-talet. Renoveringar har skett flera gånger i byggnaden, senast 2013 på Smultronet.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

38 + 2 korttids

4

2


Kommunalt

92 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Gruppledare

Anna-Karin Norberg
070-648 35 80
mejl

Besök oss

Konvaljen Övre
Anders Ersvägen 12C
913 33 Holmsund

Konvaljen Nedre
Anders Ersvägen 12C
913 33 Holmsund

Havsviken
Eriksdalsvägen 51
913 33 Holmsund

Smultronet
Anders Ersvägen 12D
913 33 Holmsund

Ring oss

Konvaljen Övre
090-16 31 12

Konvaljen Nedre
090-16 35 82

Havsviken
090-16 42 05

Smultronet
090-16 42 01

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.