Startsida Umeå kommun

Ersboda vård- och omsorgsboende

Ersboda vård- och omsorgsboende ligger på Västra Ersboda i närheten av kyrkan. Vård- och omsorgsboendet har vinterträdgård, bastu samt en vacker utemiljö med fontän och gym. Här finns god möjlighet till utevistelse.

Ersboda byggdes 2014/2015. Huset har två våningar med totalt 60 lägenheter.

En finsk enhet med finskspråkig personal finns på boendet.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter som kan utföras i en mindre grupp eller enskilt. Det kan exempelvis handla om att ta en promenad, ha ett samtal i lugn och ro eller att läsa en bok eller tidning tillsammans. Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

60

6

2

2015

Kommunalt

92 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Enhet A, B, C
Malin Eklund
090-16 21 67
mejl

Enhet D, E, F 
Jessica Strömqvist
090-16 21 64
mejl

Verksamhetsassistent
Kerstin Åström
090-16 43 85
mejl

Besök oss

Vasslevägen 3
906 25 Umeå

Ring oss

Enhet A
090-16 45 93

Enhet B
090-16 45 94

Enhet C
090-16 45 95

Enhet D
090-16 45 97

Enhet E
090-16 45 98

Enhet F
090-16 45 99

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Malin Eklund, enhetschef

Jessica Strömqvist

Jessica Strömqvist, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.