Startsida Umeå kommun

Haga vård- och omsorgsboende

Haga vård- och omsorgsboende ligger på nedre delen av Haga, nära centrum och i ett kvarter med en vacker utemiljö. Vård- och omsorgsboendet består av ett gruppboende med 48 lägenheter och ett servicehus med 42 lägenheter. Huset är byggt 1953 och 1998 samt renoverat 2000. Altaner och balkonger gör det möjligt för utevistelse stora delar av året. På vård- och omsorgsboendet finns en restaurang och kaféverksamhet som är öppen för alla.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter som kan utföras i mindre grupp, men ofta också enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa en bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

92

9

3

2000

Kommunalt

84 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef 

Enen, Syrenen , Aspen, Björken
Johanna Andersson
090-16 21 14
mejl

Pilen och Linden
Jenny Häggström
090-16 37 94
mejl

Servicehuset
Cèsar Rivera
090-16 21 54
mejl

Besök oss

Gruppboende
Västra Idrottsallén 2
9033 36 Umeå

Vård- och omsorgsboende
Västra Idrottsallén 4
903 36 Umeå

Ring oss

Aspen
090-16 17 55

Björken
090-16 20 26

Pilen
090-16 22 89

Linden
090-16 18 36

Enen
090-16 18 45

Syrenen
090-16 21 49

Servicehuset
090-16 19 06
090-16 19 26

Fotvård
090-16 21 56

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Johanna Andersson, enhetschef

Jenny Häggström, enhetschef

Ingrid Elmnert, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.