Startsida Umeå kommun

Hemgårdens vård- och omsorgsboende

Hemgårdens vård- och omsorgsboende ligger Väst på stan nära centrum och älven. Vård- och omsorgsboendet har en vacker utemiljö med stor uteplats och god möjlighet till utevistelse. Huset byggdes 1970 och byggdes ut 1998. Huset har fyra våningar. På Hemgården finns 135 lägenheter. På vård- och omsorgsboendet finns ett kafé som är öppet för alla, ett gym samt bassäng.

Boendet har en enhet med personal med särskild kompetens inom demenssjukdom.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

92

9

3

1998

Kommunalt

74 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

A-huset
Agneta Ökvist
090-16 21 26
mejl

Natt samt fotvård
Sofie Holmström
090-16 21 76
mejl

C-huset
Viveka Stenvall
090-16 21 95
mejl

Besök oss

Storgatan 22 A
903 21 Umeå

Ring oss

A1 Uman
090-16 20 44

A1 Hoppet & Dunker
090-16 20 69

A2 Freden
090-16 21 10

A2 Friheten & Framåt
090-16 20 75
090-16 21 75

C-huset servicehus bottenvåningen
090-16 20 41
C1: 090-16 20 42
C2: 090-16 20 43

Receptionen
090-16 21 74

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Agneta Ökvist, enhetschef

Sofie Holmström, enhetschef

Viveka Stenvall

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.