Startsida Umeå kommun

Holmsunds vård- och omsorgsboende

Holmsunds vård- och omsorgsboende är centralt beläget i Holmsund med direkt närhet till två hälsocentraler, apotek, matvaruaffär och bank. På bottenplan finns en restaurang och goda möjligheter till utevistelse tack vare balkonger och uteplatser samt en gemensam innergård. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1985. Huset har två våningar och rymmer 59 lägenheter.

Holmsunds vård- och omsorgsboende består av fyra gruppboenden; Atlas, Ejdern, Svanen och Älvkungen, varav den sistnämna är belägen i Obbola. Älvkungen ligger i anslutning till Trappan i Obbola och är vår modernaste enhet med 10 lägenheter som byggdes 2010. Vid Holmsunds vård- och omsorgsboende finns även Eos, en enhet med 21 lägenheter i servicehus.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.

Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

63 + 6 korttids

5

3

2010

Kommunalt

85 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Medicinska enheten, Eos och Älvkungen
Kåre Thellbro
090-16 35 67
mejl

Atlas, Svanen och Ejdern
Linda Alm Holmgren
090-16 35 28
mejl

Besök oss

Järnvägsgatan 44
913 31 Holmsund

Ring oss

Atlas 
090-16 42 22                     

Ejdern
090-16 42 18

Svanen
090-16 42 10

Eos servicehuset
090-16 42 09

Älvkungen, Obbola 
090-16 42 23

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kåre Thellbro, enhetschef

Linda Alm Holmgren, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.