Startsida Umeå kommun

Holmsunds vård- och omsorgsboende

Holmsunds vård- och omsorgsboende är centralt beläget i Holmsund med direkt närhet till två hälsocentraler, apotek, matvaruaffär och bank. På bottenplan finns en restaurang och goda möjligheter till utevistelse tack vare balkonger och uteplatser samt en gemensam innergård. Vård- och omsorgsboendet byggdes 1985. Huset har två våningar och rymmer 59 lägenheter.

Holmsunds vård- och omsorgsboende består av fyra gruppboenden; Atlas, Ejdern, Svanen och Älvkungen, varav den sistnämna är belägen i Obbola. Älvkungen ligger i anslutning till Trappan i Obbola och är vår modernaste enhet med 10 lägenheter som byggdes 2010. Vid Holmsunds vård- och omsorgsboende finns även Eos, en enhet med 21 lägenheter i servicehus.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

63 + 6 korttids

5

3

2010

Kommunalt


Kontakt

Enhetschef

Medicinska enheten, Eos och Älvkungen
Kåre Thellbro
090-16 35 67
mejl

Atlas, Svanen och Ejdern
Linda Alm Holmgren
090-16 35 28
mejl

Besök oss

Järnvägsgatan 44
913 31 Holmsund

Ring oss

Atlas 
090-16 42 22                     

Ejdern
090-16 42 18

Svanen
090-16 42 10

Eos servicehuset
090-16 42 09

Älvkungen, Obbola 
090-16 42 23

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kåre Thellbro, enhetschef

Linda Alm Holmgren, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.