Startsida Umeå kommun

Marielunds vård- och omsorgsboende

Marielunds vård- och omsorgsboende ligger på Mariehem, cirka 4 km från Umeå centrum. Marielund var inflyttningsklart 2008 och inrymmer 64 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. I närheten finns matbutik och restauranger. På varje enhet finns en stor balkong belägen i söderläge som nyttjas frekvent under fina vår- och sommardagar. Mot väster finns en lummig trädgård som används för grillfester och sommarckaféer.

Vi har även ett större aktivitetsrum där många kan samlas för gemensamma aktiviteter. I huset finns också ett övernattningsrum med tillhörande toalett och dusch för långväga närstående.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.
Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

64

8

4

2008

Kommunalt

72 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Kristoffer Forsgren
090-16 38 41
mejl

Besök oss  

Mariehemsvägen 6 F
906 54 Umeå

Ring oss

Plan 1
öst: 090-16 38 30
väst: 090-16 38 31

Plan 2
öst: 090-16 38 32
väst: 090-16 38 33

Plan 3
öst: 090-16 38 34
väst: 090-16 38 35

Plan 4
öst: 090-16 38 36
väst: 090-16 38 37

Nattpersonal
090-16 38 38

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Kristoffer Forsgren, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.