Startsida Umeå kommun

Prästsjögården vård- och omsorgsboende

På Prästsjögården finns 70 lägenheter fördelade på sex enheter, ett sjukhemsboende och fem gruppboenden för personer med demenssjukdom. Prästsjögården är belägen i den natursköna skulpturparken på Umedalsområdet, vilket inbjuder till utevistelse i vacker miljö. På varje enhet finns en stor uteplats eller balkong som nyttjas så fort vädret tillåter.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.
Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

70

6

2


Kommunalt

79 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Enhet 1, 3, 4
Maria Vernerlund
090-16 43 50
mejl

Enhet 2, 5, 6
Helén Mostén
090-16 44 47
mejl

Besök oss

Rampljusallén 20
903 65 Umeå

Ring oss

Enhet 1
090-16 43 87

Enhet 2
090-16 43 91

Enhet 3
090-16 43 88

Enhet 4
090-16 43 92

Enhet 5
090-16 43 56

Enhet 6
090-16 43 58

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Maria Vernerlund

Maria Vernerlund, enhetschef

Helén Mostén

Helén Mostén, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.