Startsida Umeå kommun

Prästsjögården vård- och omsorgsboende

På Prästsjögården finns 70 lägenheter fördelade på sex enheter, ett sjukhemsboende och fem gruppboenden för personer med demenssjukdom. Prästsjögården är belägen i den natursköna skulpturparken på Umedalsområdet, vilket inbjuder till utevistelse i vacker miljö. På varje enhet finns en stor uteplats eller balkong som nyttjas så fort vädret tillåter.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

70

6

2


Kommunalt


Kontakt

Enhetschef

Enhet 1, 3, 4
Simon Johansson
090-16 43 50
simon.johansson@umea.se

Enhet 2, 5, 6
Maria Vernerlund
090-16 44 47
maria.vernerlund@umea.se

Besök oss

Rampljusallén 20
903 65 Umeå

Ring oss

Enhet 1
090-16 43 87

Enhet 2
090-16 43 91

Enhet 3
090-16 43 88

Enhet 4
090-16 43 92

Enhet 5
090-16 43 56

Enhet 6
090-16 43 58

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Maria Vernerlund

Maria Vernerlund, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.