Startsida Umeå kommun

Skräddaren vård- och omsorgsboende

Skräddarens vård- och omsorgsboende ligger centralt på Teg med närhet till Umeälven och fina grönområden. Skräddaren byggdes 2003/2004 och rustades upp 2014. Skräddaren har 47 lägenheter fördelade på tre plan och varje plan består av två mindre enheter.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro.
Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

47

2

3

2014

Kommunalt

63 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Annika Björkman
090-16 25 84
mejl

Camilla Forsmark
090-16 25 85
mejl

Besök oss

Skräddaren
Målargränd 11
904 31 Umeå

Ring oss

Våning 1
A: 090-16 53 60
B: 090-16 53 62

Våning 2
C: 090-16 53 67
D: 090-16 53 63

Våning 3
E: 090-16 53 65
F: 090-16 53 69

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Annika Björkman

Annika Björkman, enhetschef

Camilla Forsmark

Camilla Forsmark, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.