Startsida Umeå kommun

Tegs vård- och omsorgsboende

Tegs vård- och omsorgsboende ligger vackert vid Umeälven med närhet till fina grönområden. Tegs vård- och omsorgsboende består av 102 lägenheter fördelat på 10 enheter. En omfattande ombyggnation och renovering har genomförts i huvudbyggnaden och färdigställdes 2013.

Tegs vård- och omsorgsboende har ett kafé, en samlingslokal för aktiviteter och underhållning samt ljusrum. Samlingssalen kan bokas av boende/närstående för till exempel födelsedagsmiddagar eller annan samvaro. Närstående har möjlighet till övernattning i ett anhörigrum.

Aktiviteter

Vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Varje boende har individuellt anpassade aktiviteter. Detta kan ske i mindre grupp och men ofta enskilt. Aktiviteten kan innebära allt från att ta en kort promenad till att läsa bok eller tidning tillsammans. Det kan också innebära ett samtal i lugn och ro. Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter som sång, gymnastik och spel.

Fakta

Lägenheter

Enheter

Våningar

Byggår

Driftsform

Nöjdhet*

102

10

1

2013

Kommunalt

88 %

*Helhetsbedömning av boendet 2016. Äldre personer som är mycket eller ganska nöjda med den här verksamheten.

Jämför äldreboenden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra vård- och omsorgsboenden i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Äldreguiden

Kontakt

Enhetschef

Enhet A, B, C och D
Erica Nilsson
090-16 51 52
mejl

Enhet F och G
Lisette Hellgren
090-16 43 76
mejl

Enhet E, H, I och J
Mona Bosson
090-16 50 29
mejl

Besök oss

Norra Obbolavägen 45
904 21 Umeå

Ring oss

Enhet A
090-16 37 88

Enhet B
090-16 37 89

Enhet C
090-16 43 64

Enhet D
090-16 43 61

Enhet E
090-16 43 63

Enhet F
090-16 43 80

Enhet G
090-16 43 62

Enhet H
090-16 37 87

Enhet I
090-16 37 95

Enhet J
090-16 51 40

Kontaktuppgifter till
hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringspersonal

Erika Nilsson, enhetschef

Lisette Hellgren

Mona Bosson

Mona Bosson, enhetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.