Startsida Umeå kommun
Frågeformulär för budget- och skuldfrågor
För att vi ska kunna ge dig ett så bra svar som möjligt, måste du fylla i samtliga uppgifter som är markerade med en stjärna (*).
Var bor du?
Vi har enbart möjlighet att hjälpa dig som är skriven i Umeå kommun.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.