Försörjningsstöd

I bland kan orsaken till att man behöver stöd bero på att man hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd. I lagen kallas socialbidrag för försörjningsstöd.

På dessa sidor finner du information om hur man ansöker om försörjningsstöd, vad som krävs för att man ska bli beviljad försörjningsstöd med mera.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Stödet är enbart utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vi ställer krav på att du:

  • Gör vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem, till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
  • Först ser över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan endast få försörjningsstöd om  du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
  • Tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.
Detta ingår i riksnormen och riksnorm
Detta kan vara skäliga kostnader

Fakta om försörjningsstöd i Umeå (uppgifter från 2013)
Antal biståndsmån/hushåll 5,86
Antal hushåll 2256
Antal biståndsmånader 13 217
Totalt bistånd 2013 (i kr) 94 118 084
Medelbist/månad (i kr) 7121
Sidan uppdaterad 2014-10-15 av Moa Hörnfeldt
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!