Startsida Umeå kommun

Grundutbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen erbjuder en grundutbildning till dig som är god man eller förvaltare för vuxna huvudmän eller till dig som anmält ditt intresse för att bli god man eller förvaltare.

Jan Wallgren, jurist och chef för överförmyndare i samverkan i Skövde, är expert i praktisk juridik för god man och förvaltare. Han presenterar ett krångligt ämne på ett inspirerande sätt.

Datum: Torsdag 22 februari 2018

Tid: Kl. 18:00-21:00

Plats: Umeå (lokal meddelas senare via mejl)


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 februari klockan 23.30.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.