Startsida Umeå kommun

Informationsbrev till gode män åt ensamkommade barn, november 2017

Uppskrivning i ålder

Ta omgående kontakt med Överförmyndarenheten om ungdomen blivit uppskriven i ålder. Vi håller just nu på att utreda hur vi ska göra när det sker. Vi återkommer när vi har en fastställd rutin.

Viktigt kring redogörelser och arvodesbegäran

Det är jätteviktigt att alla lämnar in redogörelse för november och tidigare månader i december. Kommunen kommer annars inte ha möjlighet att återfå kostnaden från staten för ditt arvode som god man. Om du vill få arvodet utbetalt innan jul är behöver vi ha redogörelsen senast den 3:e december.

Bokning av hyrbil

Det är just nu väldigt många som har behov av hyrbil. Mejla gärna till Jessica eller Kristina vilken dag du önskar hyra, vilken ungdom resan avser samt syftet med resan.

God mans roll

Gode mannen har en viktig roll att skapa förtroende hos barnet för myndigheter. Det är därför viktigt att verka för ett gott samarbete mellan barnet och myndigheter. Det tjänar alla på. Om ungdomen mår dåligt är det inte god mans uppdrag att besöka hen flera gånger i veckan kring detta. Undersök istället vilka möjligheter socialtjänsten har att ge ungdomen mer stöd.

Personnummer vid tillfälligt uppehållstillstånd

Skatteverket har, enligt uppgift, lämnat följande besked: När ett ensamkommande beviljats tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) och fått sina fyra sista siffror i personnumret är dessa siffror permanenta. Om barnet inte beviljas förlängt uppehållstillstånd måste Skatteverket få meddelande om när barnet lämnar landet och registrerar då barnet som avflyttat.

Svenskt medborgarskap och återförening

Ett barn bad sin gode man om hjälp att ansöka om svenskt medborgarskap. Eftersom barnet var statslös palestinier handlades ärendet snabbare än andra ärenden. När föräldrarna sedan ansökte om uppehållstillstånd fick de avslag på grund av att deras barn var svensk medborgare. Vid kontakt med Migrationsverket upplystes man om att möjligheten för föräldrar att få uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller endast utländska barn och om barnet har svenskt medborgarskap är det inte utländskt. Lagstiftningen kommer att ses över, men

God man kan bli återbetalningsskyldig till CSN

Om din ungdom har skolkar och studiebidraget fortsätter betalas ut kan du som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare bli återbetalningsskyldig till CSN. Se därför alltid till att inte ge ungdomen tillgång till studiebidraget om du misstänker att ungdomen haft så stor frånvaro att CSN-bidraget kan komma eller borde dras in. Läs mer på www.csn.se

Lönespecifikation

Via www.swedbank.se/edokument kan du numera se en lönespecifikation dagen innan arvodet betalas ut.

Verifikat om du överlämnar kontanter

Om du lämnar kontanter till ungdomen bör du be hen underteckna ett kvitto. Det kan behövas vid eventuell granskning över hur du skött ungdomens ekonomi.

Kontakt

Jessica Wikström Agerberg
Handläggare
Överförmyndarenheten
090-16 31 21
mejl

Kristina Boqvist
Handläggare
Överförmyndarenheten
090-16 31 33
mejl

Åsa Pålsson Stråe
Chef
Överförmyndarenheten
090-16 36 11
mejl


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.