Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev januari god man åt ensamkommande barn

Vad händer med uppdraget som god man om ungdomen blir uppskriven i ålder?

Migrationsverket bedömer just nu flera av ungdomarna som myndiga. När du får kännedom om att ungdomen blivit uppskriven i ålder vänligen meddela det till oss.

Vissa ungdomar får avslag eller någon form av uppehållstillstånd. Får ungdomen uppehållstillstånd kvarstår du som god man till dagen ungdomen blivit delgiven beslutet på migrationsverket. Informera oss så snart du fått kallelsen.

Om ungdomen fått avslag på sin asylansökan kommer normalt sett godmansuppdraget avslutas efter ungdomen blivit delgiven beslutet. Du och ungdomen kommer först få tillfälle att yttra er. Vi behöver inte invänta att migrationsverkets beslut vinner laga kraft. Om det inte kommit fram uppgifter som talar för att migrationsverkets åldersbedömning är felaktig kommer godmanskapet avslutas den dag som vi fattar beslut om entledigande. Se dom Hovrätten i västra Sverige, mål ÖÄ 4498-17.

Nytt arvode – ny blankett

Under Mer information hittar ni en uppdaterad version av arvodesbegäran och redogörelse för uppdraget som god man åt ensamkommande barn samt begäran om extraordinärt arvode.

Kvartalsrapportering gäller från och med årsskiftet. Sänkning av arvode vid uppehållstillstånd gäller från kvartal 2. För mer information se tidigare nyhetsbrev.

Kvartal 1 ska lämnas in senast 4:e april för att få arvodet utbetalt i april, annars innan sista april.
Kvartal 2 ska lämnas in senast 4:e juli för att få arvodet utbetalt i juli, annars innan sista juli.
Kvartal 3 ska lämnas in senast 4:e oktober för att få arvodet utbetalt i oktober, annars innan sista oktober.
Kvartal 4 ska lämnas in senast 4:e januari för att få arvodet utbetalt i januari, annars sista januari.

Om uppdraget har avslutats under kvartalet ska du lämna in redogörelsen omgående. Dessa handlägger vi löpande.

Har du kvar saker att rapportera för 2017? Skicka i så fall in det omgående.

Planerar din asylsökande ungdom att jobba på loven?

Migrationsverket har lämnat följande information. En asylsökande som fyllt 16 år och har identitetshandlingar eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet är enligt 5 kap. 4 § utlänningsförordningen undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Om kraven är uppfyllda utfärdas bevis om AT-UND för asylsökande som fyllt 16 år, vilket i så fall framgår under punkt 7 på den asylsökandes LMA-kort. God man eller socialtjänsten kan vända sig till berörd mottagningsenhet och meddela att ungdomen vill sommarjobba. Ungdomens inkomst kan påverka rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd har rätt att arbete under den tid uppehållstillståndet gäller.

Migrationsverkets mottagningsenhet i Umeå kommer lägga ner

Vi har fått kännedom om att Migrationverkets mottagningsenhet i Umeå kommer lägga ner under våren. Ärendena kommer därför flyttas till mottagningsenheten i Skellefteå. Migrationsverket skickar ut brev allteftersom ärendena flyttar över dit.

Kontaktuppgifter Skellefteå

Servicetelefon 010-485 86 56

Besöksadress: Bäckgatan 7, 931 34 Skellefteå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.