Startsida Umeå kommun

Fältgruppen – mitt bland ungdomarna

Fältgruppen i Umeå finns där ungdomarna finns: på stan, i skolor, på fritidsgårdar, på dansgolv och på internet. Vårt uppdrag är att vara ett vuxenstöd för ungdomar i deras egna miljöer.

Vi riktar oss till alla ungdomar, men har fokus på ungdomar i riskzon, det vill säga de ungdomar som vistas i miljöer eller sammanhang där det förekommer missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende.

Fältgruppen arbetar även aktivt med föräldrakontakter och övriga samarbetspartner.

Kontakt

Fältgruppen
090-16 30 34
faltgruppen@umea.se

Fältgruppen på Facebook:

"Fältare Umeå"
(endast för ungdomar)

"Fältgruppen Umeå socialtjänst"
(för vuxna)

Du kan även kontakta:

Barbro, 070-637 53 50

Fredrik, 070-285 36 87

Johanna, 070-285 01 53

Jonas, 070-285 14 12

Merzad, 070-285 52 62

Simon, 070-537 03 07                                           

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/faltgruppen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.