Startsida Umeå kommun

Familjehem, vad är det?

Ett barn eller en ungdom som far illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem. Det kallas familjehem.

Gemensamt för de barn som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och ett fungerade hem. Orsakerna till detta kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller personliga problem och i sådan miljö far barnet illa.

Gemensamt ansvar

Familjehemmet ansvarar man för att barnet får den dagliga omvårdnaden och omsorgen barnet behöver men familjehemmet är inte ensam om ansvaret. Familjehemmet stöttar barnets kontakt med föräldrar och släktingar.

En vanlig insats

Familjehem är ett stöd som regleras i socialtjänstlagen. Det är en vanlig insats som är frivillig. En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Bli familjehem

För en del barn är livet ingen lek. Öppna ditt hem för ett barn och få massor tillbaka.

Läs mer om att bli familjehem

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.