Startsida Umeå kommun

Projekt Folkhögskolespåret

Umeå kommun arbetar med Folkhögskolespåret. Projektet är länsövergripande och inkluderar Västerbottens alla kommuner och folkhögskolor. Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.

Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Målgruppen är främst ungdomar i åldern 18+ som har permanent uppehållstillstånd (PUT). Folkhögskolorna är unika med sitt upplägg av studier, boende och social samvaro i en gemensam miljö vilket har visat sig vara en bra grund för etablering. Med utgångspunkt i folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal ska insatsen uppmuntra ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.

Kontakt

Annica Dyberg
projektsamordnare
Folkhögskolespåret
Ensamkommande barn
Umeå kommun
090-16 48 42
070-210 42 17
annica.dyberg@umea.se

Berith Sonning
projektsamordnare
Folkhögskolespåret
Ensamkommande barn
Umeå kommun
070-210 56 07

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.