Startsida Umeå kommun

Stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Olika typer av psykiska problem, tillstånd och situationer kan göra att barn och unga mår dåligt.

Psykisk ohälsa bland barn och unga och hur man kan få vård, stöd och hjälp

Stöd till barn och unga i familjer med psykisk ohälsa

Kommunen erbjuder också stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med personer som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Barnkraft: Stödgrupp för barn 7–12 år

Tonårskraft: Stödgrupp för ungdomar 13–15 år

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.