Startsida Umeå kommun

Stödgrupper för barn och unga

Socialtjänsten erbjuder flera stödgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Grupperna heter Barnkraft, Tonårskraft och Hållplatsen. Du kan läsa mer om dem i menyn.

För barn som har upplevt våld finns stödgruppen Trappan. Stödgruppen Ballongen erbjuder stöd för barn till separerade föräldrar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.