Startsida Umeå kommun

Stödgrupper för barn och unga

Socialtjänsten erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Grupperna heter Barnkraft och Tonårskraft. Du kan läsa mer om dem under Innehåll.

För barn som har upplevt våld finns stödgruppen Trappan.

Barn till separerade föräldrar kan erbjudas plats i stödgruppen Ballongen.

Hållplatsen erbjuds inte längre

Socialtjänsten erbjuder inte stödgruppen Hållplatsen just nu, på grund av för få delagare. Ungdomshälsan och ungdomsgårdar erbjuder grupper för dig som är mellan 16–20 år och har erfarenheter av missbruk, psykisk sjukdom eller annat som påverkar familjen negativt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.