Startsida Umeå kommun

Hållplatsen: vid psykisk ohälsa eller missbruk i familjen

Hållplatsen är en stödgrupp för dig som är mellan 16 och 20+ år och har erfarenheter av missbruk, psykisk sjukdom eller annat som påverkar familjen negativt.

Som barn är det inte ovanligt att man då känner sig ensam, rädd, ledsen och arg. I hållplatsen får du kunskap om missbruk, psykisk sjukdom och annat och hur det kan påverka barnen, de vuxna och familjen. Du kanske tar stort ansvar för den vuxne som har problem och tappar då bort dig själv. Det kan vara så att du inte vet vad du vill, tycker om eller känner. Tillsammans går vi igenom hur du kan ändra på det och vad du kan göra för att må bättre.  

Varje grupp brukar ha sex till åtta deltagare, både killar och tjejer.

Innehåll vid träffar:

 • välkommen till hållplatsen
 • känslor
 • försvar
 • ilska och våld
 • rädsla och att bli sårad
 • familjen, vännerna och jag
 • att vara rak, saklig och tydlig
 • kommunikation
 • gränser
 • värderingar
 • val och beslut
 • beroenden och psykisk sjukdom
 • skuld och skam
 • andlighet och maktlöshet
 • bekräftelser och affirmationer
 • personliga målsättningar

En vanlig kväll med hållplatsen

En kväll med hållplatsen har samma rutiner varje gång. Vi börjar med att prata om hur den senaste veckan har varit och kollar läget med varandra. Sedan kommer en miniföreläsning om dagens tema som en av ledarna håller. Vi tar paus och fikar tillsammans innan vi har aktiviteter kopplat till dagens tema. Då kan vi till exempel rita, klippa och klistra, skriva, prata eller göra något annat. Kvällen avslutas med att vi kollar läget med varandra.  

Programmet blandar jobbigt och allvarligt med lek och skratt. Du som är med delar med dig på det sätt som känns okej för dig.

Kontakt och anmälan

Stödgruppen är en insats som riktas till de barn och ungdomar som är inskrivna i socialtjänsens öppenvård.

Sidan har granskats 2017-06-22

Sidans kortadress: www.umea.se/hallplatsen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.