Startsida Umeå kommun

Tonårskraft: vid psykisk ohälsa eller missbruk i familjen

Tonårskraft är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldern 13–15 år som har vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som har skapat obalans i familjen. Vi träffas 15 gånger och diskuterar olika teman.

Du som deltar i gruppen får kunskaper om beroende, psykisk ohälsa och hur det kan påverka dina anhöriga och dig själv. Vi ger dig redskap att hantera din situation för att må bättre och känna mer livsglädje.

På Tonårskraft vill vi avlasta känslan av skuld och skam. Det är viktigt att förstå att det inte är ditt fel att någon i din omgivning dricker eller mår dåligt. Att kunna sätta ord på sina känslor och dela det med andra som upplevt liknande saker ger ny styrka och kraft.

Tonårskraft är en erbjudandeverksamhet, dvs ingen förhandsbedömning krävs via socialtjänsten.

Är du intresserad av att veta mer eller har frågor? Hör av dig till oss så kan vi bjuda in dig till en individuell informationsträff och sen får ta ställning till om du vill vara med.

Gruppen är kostnadsfri.

Lokal: Familjebehandlingen på Jägarvägen 18

Exempel på teman vi jobbar med:

  • känslor
  • gränser
  • beroende
  • vrede och våld
  • rädsla och att bli sårad
  • familjen, roller
  • kommunikation
  • skuld och skam
  • psykisk ohälsa
Kontakt

Stödgruppsledare är:

Katarina Sundbaum och

Erika Bertils

Tonårskraft: 090 16 65 16

e-post: stodgrupper@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-06

Sidans kortadress: www.umea.se/tonarskraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.