Startsida Umeå kommun

Sekretess på familjerådgivningen

Samtalen hos en familjerådgivning skyddas av den särskilt stränga sekretess som gäller för kommunal familjerådgivning och som endast kan brytas i vissa speciella situationer.

Familjerådgivningens arbete bygger på förtroende och frivillighet. Familjerådgivaren för inga journaler. De som vänder sig till familjerådgivningen för att tala om sina mest privata relationer ska erbjudas en trygg ram för samtalet. En förutsättning för detta är den särskilt stränga sekretess som gäller för kommunal familjerådgivning.

I vissa speciella situationer bryts sekretessen. De viktigaste undantagen är följande:
Får familjerådgivare i sin verksamhet kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet gäller anmälningsplikten (14 kap 1§ socialtjänstlagen).

Familjerådgivare har begränsad vittnesplikt och behöver vittna endast vid särskilt grova brott. (Rättegångsbalken 36 kap § 5).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.