Startsida Umeå kommun

Folkhälsopris

Jobbar du på, eller känner du till, ett företag eller en organisation som du tycker har ett aktivt och bra arbete för att stärka folkhälsan? Nominera dem i så fall till Umeå kommuns nya folkhälsopris!

Med det nyinstiftade folkhälsopriset vill vi stärka och synliggöra företag och organisationer som på ett bra sätt arbetat för att förbättra folkhälsan i Umeå kommun. Vi ser gärna nomineringar som kopplar till Umeå kommuns folkhälsopolitiska mål och prioriteringar 2017–2020:

  • Miljöer och produkter
  • Sexualitet och reproduktiv hälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor och livsmedel
  • Tobak, alkohol, narkotika, doping och överdrivet spelande
  • Psykisk hälsa

Det kan till exempel handla om ett företag som kemikalie- eller allergisanerat, jobbat med ute- eller lekmiljöer, stimulerat en rörelserik närmiljö, möjliggjort och premierat för träning på arbetstid eller liknande.

En jury bedömer inkomna förslag och priset, 10 000 kr, delas ut på Umeå kommuns folkhälsoråd under våren 2018. Juryns bedömning kan inte överklagas. Sista dag att nominera var torsdag 30 november 2017.

Kontakt

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
Umeå kommun
090-16 16 80
070-644 15 57
ann-margrethe.e.iseklint@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.