Startsida Umeå kommun

Umeå folkhälsoråd

Umeå folkhälsoråd är en samverkansgrupp med kommunpolitiker och representanter från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska uppnås. Medlemmar i folkhälsorådet ska bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma inom.

Aktivitetsplan 2016-18

Folkhälsorådet i Umeå kommun

Kontakt

Janet Ågren (S)
ordförande
folkhälsorådet
Umeå kommun
070-610 47 85
mejl

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
Umeå kommun
090-16 16 80
070-644 15 57
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.