Startsida Umeå kommun

Ungas hälsa

Drygt 70 procent av ungdomarna i kommunen upplever att de har det bra eller mycket bra ställt ekonomiskt. Och alkoholkonsumtionen har minskat hos både tjejer och killar. Detta gäller främst bland yngre ungdomar. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun.

Undersökningen visar också att många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare.

Undersökning bland unga hösten 2018

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker vartannat år av Umeå kommun. Hösten 2018 är det dags igen då alla ungdomar mellan 13–18 år erbjuds besvara enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommunfullmäktiges folkhälsomål. Läs mer om folkhälsomålen i vänsterspalten.

Totalt besvarades Ungaenkäten av 4 574 ungdomar 2016, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 70 procent. Resultet för 2018 kommer att kunna jämföras med resultat från 2014 och 2016 lokalt och nationellt.

Kontakt

Seth Åberg
samordnare, UmeBrå
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
huvudansvarig för rapporten
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-07

Sidans kortadress: www.umea.se/ungaenkaten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.