Startsida Umeå kommun
Bild på hur ett Kompiskort ser ut. På kortet en ruta för ett fotografi det står: Umeå kommun, Förnamn, efternamn, hur länge kortet är giltigt och Kompiskort.

Så ser Kompiskortet ut

Kompiskortet

Med Kompiskortet kan du gå två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Du kan ansöka om ett Kompiskort om du är över 12 år, bor i Umeå och har ett LSS-beslut.

Kompiskortet lanseras hösten 2017

Ansökan öppnar och erbjudanden kopplat till kortet lanseras i november/december 2017. Vid lansering kommer webbsidan att uppdateras med en lista på de föreningar och andra organisationer som anslutit sig till Kompiskortet.

Om Kompiskortet

Kompiskortet är ett initiativ från Umeå kommun med syfte att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för personer med olika funktionsvariationer. Kompiskortet gör det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då man kan bjuda med en vän helt gratis. 

Med Kompiskortet vill vi erbjuda ett tillgängligare Umeå med ett rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.