Startsida Umeå kommun

Anslut er verksamhet till Kompiskortet

Kompiskortet är framtaget för personer med olika funktionsvariationer i åldern 12 år och uppåt. Med Kompiskortet går man två personer till priset av en på olika kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Vi hoppas att även er förening/verksamhet vill vara med och bidra till ett tillgängligare Umeå genom att ansluta er till Kompiskortet.

Genom att ansluta er till Kompiskortet gör ni en god sak och en viktig insats. Er förening/verksamhet får ingen ersättning för att ni ansluter er. Däremot når ni nya målgrupper och personer som även kan marknadsföra er verksamhet vidare till andra. Er förening/organisation bestämmer själv hur erbjudandet ska se ut - om det är entréavgifter, medlemskap eller biljetter. Om det ska vara ett erbjudande som gäller vissa dagar eller tider.

Anmäl ert intresse

Anmäl ert intresse genom att fylla i formuläret så kontaktar vi er.

Så fungerar det

Umeå kommun ansvarar för att ha övergripande information om Kompiskortet på sin webbplats. Från webbplatsen länkar vi till anslutna föreningar och organisationer.

Som ansluten behöver ni lägga upp information på er webbplats om:

  • erbjudandet
  • information om tillgänglighetsanpassning i lokalerna
  • kontaktuppgifter.

Denna information kan vi i vår tur länka till från webbsidan Kompiskortet.

Vi kommer att skicka skyltmaterial till er som ni kan sätta upp i kassan om att Kompiskortet gäller hos er.

Syftet med Kompiskort

Kompiskortet är ett initiativ från Umeå kommun med syfte att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för personer med olika funktionsvariationer. Med Kompiskortet vill vi stärka och utveckla sociala nätverk och förbättra hälsan genom ett rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för dessa personer. Med funktionsvariationer avses i det här fallet personer med intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Kompiskortet gör det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då man kan bjuda med en vän helt gratis. Genom att kunna ta med sig en vän skapas möjlighet till en känsla av ökad trygghet när individen testar på nya aktiviteter och möter nya människor.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att ansluta sig till Kompiskortet?

Mejla dina frågor till: fritid.bidrag@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.